Baiyoke Tower ll, Bangkok

13.754167°N 100.540556°E